Beredskapsteam mot mobbing

Frogn kommune har et beredskapsteam som skal bistå i mobbesaker der barnehagen/skolens ordinære tiltak ikke har hatt ønsket effekt.

Innhold