Alvorlig skolefravær

Ungdomslosen er organisert i Familietjenesten under enhet for barn unge og familier (BUF) og har i oppgave å jobbe både på system- og individnivå for å hjelpe skoletrøtte ungdommer. Med dette menes at arbeidet både skal føre til mer samordnede og tilrettelagte tilbud for ungdom i målgruppen og bidra til bedre skoleprestasjoner, en bedre skolehverdag og bedre tilknytning til skole for ungdom som mottar oppfølging.

Ungdomslos i treårig prosjekt

Frogn kommune søkte midler fra BUF-etat og fikk høsten 2014 ansatt en ungdomsLOS for en periode på tre år. Dette er et prosjekt som jobber opp med skolefravær, både på individ og systemnivå. Det innebærer at losen har et svært tett samarbeid med ungdomsskolene i kommunen for å:

• Utvikle gode rutiner for direkte oppfølging av ungdom i målgruppen.
• Utvikle gode rutiner for koordinering av arbeid med ungdom i målgruppen
• Utvikle og implementere en modell for å oppdage og intervenere i fht målgruppen. 
• Utvikle plan for implementering av los funksjoner i kommunens ordinære tjenester.

Midtveisrapport

15. mars 2016 var vi halvveis i prosjektet og markerte dette med et heldags fagseminar med over 30 deltakere, fra både BUF, skolene og utenfor kommunen.

Det er også blitt utarbeidet en midtveisrapport; les den her.