Veiutbedring Utsikten

Driftsavdelingen skal utbedre veien i Utsikten. Arbeidet vil pågå over lengre tid da veien er i så dårlig forfatning at det må gjennomføres ulike grunnarbeider i tillegg til reasfaltering. Vi oppfordrer beboere i Utsikten om å finne andre parkeringsalternativer i anleggsperioden (ca 9. september -15. oktober 2019).

Innhold