Utbedring i Jørnsebakken

Grunnet oppgradering av vann- og avløpsanlegg etter pålegg fra fylkesmannen, vil Jørnsebakken bli stengt i begge retninger i to perioder i løpet av dette året, med start 1. mars. Veien vil være stengt for gjennomkjøring, med omkjøring til Vestbyveien via Sogstiveien.

Innhold

Kommunen er pålagt å utbedre overvannsproblematikken i hele Drøbak. Dette viktige arbeidet innebærer at vannledningen i Jørnsebakken vil bli byttet og overvannet som i dag går i samme ledning som kloakken, vil få et eget rør.

Arbeidet og stengingen av veien vil bli gjennomført i to etapper:

Første etappe er fra 1. mars 2020 til 30. juni 2020.

Det vil bli ett opphold i juli og august grunnet sommerferie. I feriemånedene vil grøftene være fylt igjen slik at veien blir åpen for gjennomkjøring. 

Andre etappe er fra 1. september 2020 til 1. desember 2020.

- Vi forstår at dette arbeidet kan medføre utfordringer for trafikken, men håper at vi med velvilje fra alle parter skal klare det på en god måte. Arbeidene er pålagt oss, og må gjennomføres – så håper vi resultatet blir bra, sier avdelingsleder Eivind Smestad i teknisk drift og forvaltning.

Kommunen jobber også med tilsvarende separering av overvann fra spillvann ved Ringedammen og Gulliksbakken. Disse arbeidene er allerede i gang, og fortsetter utover året.