Ullerudåsen stengt fra 08 - 21.11.2022

Ullerudåsen er stengt mellom Ullerudbakken og Ullerud terrasse på grunn av gravearbeid.

Innhold

Ullerudåsen blir totalt sperret og man må følge omkjøringspilene. Dette gjelder også for myke trafikanter. Det er skiltet alternativ kjørerute fra Ullerudbakken - Fugleveien - Rugdeveien - Bassengveien. Myke trafikanter kan bruke Ullerudåsen - Granheiveien - Bassengveien.

Arbeidsområdet er Ullerudåsen 3-7 og det er dessverre ikke mulig å kjøre gjennom ii ovennevnte periode. Henviser til:Skiltplan Ullerudåsen.pdf

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.