Stengte veier/veiarbeid

Innhold

Kloakklekkasje medfører stengt vei og p-plass i Jørnsebakken:

Bruddet er i en privat avløpsledning, og lekkasjen må utbedres. Arbeidsperioden er anslått fra 7. februar og ca 14 dager frem. Arbeidet må igangsettes umiddelbart og innebærer en helt nødvendig sikring av både kloakk og miljø for å hindre mulig forurensing i området.

 

Fjellveien stengt til 31. mai 2023: Årsaken er gravearbeid. Det er mulig veien kan åpnes tidligere når grøfta blir fylt igjen. Veien blir totalt sperret og arbeidsområdet er fra Fjellveien 7 til Buggebakken 8.

------

Vi beklager eventuelle ulemper våre arbeider medfører for innbyggere og besøkende.