18.-26. oktober: Rengjøring av hovedvannledninger

Innhold

Rengjøring av hovedvannledninger: torsdag 18.10.18 – fredag 26.10.18

Kommunalteknikk gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Frogn. De som bor i de aktuelle områdene som skal rengjøres vil som hovedregel bli varslet i forkant gjennom Frogn kommunes telefonvarslingssystem. Spyling av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden.

Kommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett. Ved rengjøring åpnes det ventiler i vannkummer i perioder inntil ca. 30 min slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

På dagtid 08:00 – 15:00, Eivind Smestad, telefon: 64 90 64 02 eller 41 53 13 91 

Etter klokka 15:00, vakttelefon for vann og avløp: 98 24 55 79

Steng stoppekran

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Det anbefales og ikke å benytte vannbrukende maskiner under spylingen, samt å begrense tappingen fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Det er derfor, for abonnentenes sikkerhet, anbefalt at stoppekran til eiendommen stenges av i det varslede tidsrommet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne inntil det blir klart.

Varsling på telefon

Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil bli varslet med Frogn kommunes telefonvarslingssystem. Det er derfor veldig viktig at man har registrert telefonen på riktig adresse. Abonnenter som har registrert mobilen på jobben vil ikke motta melding. Derfor oppfordrer vi alle til å gå inn på Kontaktdata (UMS Contact Data Manager): https://secure.ums.no/varsling365/ og registrere mobilen på den adressen man ønsker å motta varsling fra (gå inn på sjekk din oppfølging). Noen abonnenter vil motta flere varsler om spyling. Dette er fordi enkelte ledningsstrekk må stenges av ved flere gjennomføringer og abonnenter vil derfor bli berørt flere ganger.

Hemmelig nummer og personer med driftsansvar for en eller flere institusjoner. Abonnenter med hemmelig nummer har muligheten til å registrere sitt nummer i https://secure.ums.no/varsling365/ , disse telefonnumrene vil ikke være synlige for allmennheten men vil likevel motta varsel om driftsforandringer. Det er også viktig at vaktmestre og lignende får varsel om driftsforandringer på vannforsyningen, derfor anmoder vi om at de legger inn sitt nummer i denne databasen slik at de vil motta melding når det er aktuelt. Det skal være mulig å legge inn sitt nummer på flere adresser i denne databasen, slik at for eksempel vaktmestre som har ansvar for flere institusjoner får varsel for alle sine aktuelle adresser.

Gode råd

  • Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar til reservevann for toalettsisterne.
  • Steng utvendig stoppekran (eventuelt innvendig stoppekran) for å redusere problemer med luft og brunt vann.
  • Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen skjer.
  • Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
  • Rengjør siler på tappekraner og vannmåler.
  • Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.