Rådhuset og politiske møter

Innhold

Når samfunnet nå er gjenåpnet, medfører dette at:

• Vi ønsker kommunens innbyggere og andre interesserte velkommen til å være til stede under behandlingen av saker i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre.

I neste møterunde er hovedutvalg og formannskap i uke 42 (18.-20. oktober), før møterunden avsluttes 25. oktober med møte i kommunestyret. Alle møter foregår på rådhuset. De fleste møter vil bli streamet, som før pandemien.

• Rådhuset og NAV er åpent, men vi har fortsatt styrt inngang. Det vil si at hoveddøren er låst, men at du kan ringe inn, så kommer vi og møter deg for en avklarende samtale. Vi ser helst at du gjør en avtale på forhånd, slik at vi kan stille mest mulig forberedt når vi møter deg.

• Drop-in byggesaksveiledning tilbys fortsatt på telefon. Telefontiden er uforandret, tirsdager 09.00-14.00.