Prøvegraving i Badeparken

12. juni 2019: Gravingen er startet i Badeparken. Arkeologer fra Akershus fylkeskommune, konsulenter/geologer fra Sweco og representanter fra kommunen sammen med gravemannskapet gjorde flere undersøkelser i dag. Årsaken til tidspunktet var tidevannet, som måtte være lavest mulig slik at vi hadde kontroll på alle kabler som ligger i grunnen. På grunnlag av de ulike undersøkelsene, vil kommunen, fylket og geologene i samråd snarest mulig finne løsninger for utbedring av muren som på best mulig måte ivaretar hensyn til kulturmiljø, til at utbedringen skal være en god og bestandig løsning som tåler belastningen fra overvann og sjøen for fremtiden. Vi følger saken!

Innhold

4. juni 2019: Det skal nå foretas prøvegraving i Badeparken. Hensikten er at geolog skal kunne vurdere grunnforholdene og massene bak muren. Representanter fra fylkeskommunen, byantikvar og fagpersoner fra konsulentfirma SWECO, sammen med eiendom og teknisk drift og forvaltning vil være tilstede under prøvegravingen. Oppdatering så snart resultater fra geotekniker foreligger!