Politiske møter

Møtene på rådhuset er åpne for publikum. Møtene i kontrollutvalget, hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret streames på Frogn kommunes hjemmesider, der også møtedokumentene er tilgjengelige - se link her:

Innhold

https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/.

Kontrollutvalget onsdag 24. august kl. 14.00 på møterommet «Fraunar».

Eldrerådet mandag 29. august kl. 16.00 på møterommet «Fraunar".

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tirsdag 30. august kl. 17.00 på møterommet «Fraunar».

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen onsdag 31. august kl. 18.00 på møterommet «Filisterkroken».

Ungdomsrådet onsdag 31. august kl. 09.00 på møterommet «Fraunar».

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker mandag 5. september kl. 16.30 på møterommet «Fraunar». Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Se møteinnkallingen på hjemmesiden for eventuelle befaringer i forkant.  

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester mandag 5. september kl. 17.30 på møterommet «Filisterkroken» Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30. Se møteinnkallingen på hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tirsdag 6. september kl. 17.30 på møterommet «Fraunar». Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30. Se møteinnkallingen på hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.  

Administrasjonsutvalget onsdag 7. september kl. 15:00 på møterommet «Filisterkroken».  

Formannskapet onsdag 7. september kl. 16.30 på møterommet «Fraunar». Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.  

Kommunestyret mandag 12. september ca. kl. 16.30 på møterommet «Fraunar». Se møteinnkalling på hjemmesiden for endelig tidspunkt for møtestart. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.