Rådhuset og politiske møter

Innhold

Smitten øker i samfunnet, og igjen er det viktig at vi klarer å holde en meters avstand. Dette fører dessverre til at de fleste politiske møtene i den nærmeste fremtid må stenges for publikum.
Dette gjelder følgende møter:

  • Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 22. november 2021.
  • Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester 22. november 2021.
  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur 23. november 2021.
  • Administrasjonsutvalget 24. november 2021.
  • Formannskapet 24. november 2021.
  • Formannskapets budsjettmøte 29. november 2021.

Kommunestyrets møte 6. desember 2021 flyttes til flerbrukshuset Smia og kan dermed være åpent for publikum. Det samme gjelder kommunestyrets budsjettmøte 13. desember 2021.

Møtene som avholdes på rådhuset vil alle bli streamet på Frogn kommunes hjemmesider, se https://frogn.kommunetv.no/

Det samme planlegges for kommunestyremøtene som avholdes i flerbrukshuset Smia.

Rådhuset:

• Rådhuset og NAV er åpent, men vi har fortsatt styrt inngang. Det vil si at hoveddøren er låst, men at du kan ringe inn, så kommer vi og møter deg for en avklarende samtale. Vi ser helst at du gjør en avtale på forhånd, slik at vi kan stille mest mulig forberedt når vi møter deg.

• Drop-in byggesaksveiledning tilbys fortsatt på telefon. Telefontiden er uforandret, tirsdager 09.00-14.00.