Oppfordring: klipp vegetasjon langs vei

Vi oppfordrer deg til å være mer oppmerksom på vegetasjon på din egen tomt. Trær, hekk, busker og kratt på din eiendom kan være livsfarlig hinder for biler, syklister og myke trafikanter.

Innhold

Tenk trafikksikkerhet - klipp hekken din! 

Har du tenkt over at hekken din kan utgjøre trafikkfare?

Områder/veier hvor vi har merket at det er stort problem med mye vegetasjon langs vei/kryss: 

 • Vestbyveien
 • Elleveien
 • Sogstiveien
 • Belsjøveien
 • Holterveien

Vi oppfordrer derfor eiere til å ta en titt på sin eiendom for å sørge for å opprettholde siktsone i avkjørsel samt sørge for at skilt langs veien er synlig. Ikke la hekk/busker og trær hindre skilting og gatebelysning!

Du kan øke trafikksikkerten ved din eiendom ved å sørge for at:

 • hekker i frisiktsoner klippes ned til 50 cm
 • trafikantene har fri sikt
 • trafikanter ikke hindres av greiner
 • fotgjengere, rullestolbrukere, syklister o.l. ikke tvinges ut i veibanen
 • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner
 • veiskilt og veimerking er godt synlig
 • greiner ikke når opp til ledninger
 • greiner ikke skjuler gatebelysning

Brosjyre om hvordan du kan sikre at vegetasjon på din eiendom ikke utgjør fare for trafikkanter : Tenk trafikksikkerhet!