Om strømstøtte på fritidseiendom

Frogn kommune mottar for tiden mange henvendelser vedrørende strømstøtte på hytter og fritidsboliger. Her er det avgjørende om bygget på den aktuelle eiendommen er registrert og godkjent som en bolig eller fritidsbolig.

Innhold

Eiendommer med oppført fritidsbolig, og som er registrert og avsatt til arealformål "fritidsbebyggelse" i kommuneplanen, regnes som en fritidsbolig. For å endre bygget til en helårsbolig kreves det en byggesøknad om bruksendring.

Ved bruksendring må bygget oppfylle dagens tekniske krav for en helårsbolig. Videre krever tiltaket en dispensasjon fra gjeldende arealformål, alternativt må tomten detaljreguleres.

Se mer om dette på vår nettside: Bruksendring (www.frogn.kommune.no)

Vi minner forøvrig om at det ikke er lov å bo permanent i fritidsboliger og hytter.

For flere spørsmål vedr. strøm og strømstøtte henviser vi til ditt strømselskap.