Ny åpningstid for drop-in byggesak på servicetorget

Det er i dag lang ventetid på byggesøknader i Frogn. Målet er kortere saksbehandlingstid innen utløpet av 2019. For å få til dette, vil enheten fokusere på saksbehandling av innkomne søknader. Det vil derfor bli reduserte åpningstider for byggesaksveiledning på servicetorget fra nyttår 2019. Ny tid er tirsdager kl 09.00-14.00.

Innhold