Nattestengt i Nordbytunnelen

Statens Vegvesen melder om Nordbytunnelen🚗🚌: For å få ferdigstilt en del arbeid som krever stengte tunnelløp, må vi stenge Nordbytunnelen om nettene i korte perioder. Vi gjør oppmerksom på at vær- og føreforhold kan medføre endringer i planene.

Planlagte nattestenginger i februar, kl. 21.00 til 05.30:

4. – 8. februar: Arbeid på Vinterbrosletta og i sørgående tunnelløp. Fordi vi jobber på Vinterbrosletta kan vi ikke kjøre toveis-trafikk i det åpne løpet. Sydgående trafikk kjører om Nesset.

8. – 11. februar: Nordgående løp stengt, nordgående trafikk kjører om Nesset

11.-14. februar: Sørgående løp stengt. Toveistrafikk i nordgående løp (ingen omkjøring om Nesset)

15. – 21. februar: Nordgående løp stengt, nordgående trafikk kjører om Nesset

21. -25. februar: Sørgående løp stengt. Toveistrafikk i nordgående løp (ingen omkjøring om Nesset).

Vi beklager de ulempene disse nattestengingene medfører. Men nå nærmer vi oss heldigvis slutten av prosjektet med stormskritt.