Meld fra om funn av giftige ampuller

Meld fra til politiet om du finner ampuller med ukjent innhold i strandsonen.

ampull.jfif 

Politiet ber folk utvise forsiktighet om de finner ampullene fra 2. verdenskrig: – Politiet skal varsles ved eventuelle funn. Publikum bes om ikke å røre ampullen, men kan gjerne merke funnstedet.

Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble ampullene brukt for deteksjon av kjemiske stridsmidler under krigen. Etter krigen ble noe av utstyret gravd ned nær tyske militærbaser eller dumpet i havet. Ampullene kan derfor dukke opp under graving eller bli funnet i fjæra.

Ampullene kan være i dårlig forfatning, og innholdet kan lekke. Kjemikaliene har forskjellig grad av giftighet, men hele og uskadde ampuller utgjør ingen helserisko. Er de derimot åpne og innholdet tilgjengelig, er det farlig med innånding, svelging eller kontakt via hud og øyne.

Ifølge FFI er den farligste ampullen merket med to grønne ringer og inneholder kaliumcyanid. For et voksent menneske kan eksponering for ca. 50 mg føre til svært alvorlig forgiftning og dosen kan være dødelig.

Se mer her: https://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/FFIfakta_ampuller-for-deteksjon.pdf