Kvistmottaket stengt frem til 18. nov.

Kvistmottaket i Skanseveien mot Heer er fullt og begynner å bli en sikkerhetsrisiko for publikum. Det stenges derfor for tømming i uke 45 og 46, men åpnes for vanlig bruk i uke 47, fra 18. november. Se mer om tilbudet her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/renovasjon/Kvistmottaket-pa-Heer/

Innhold