Helsestasjon/jordmor

Bygget er stengt for alle som ikke har fått en bekreftet avtale om å møte opp. Telefon 64 90 62 62 betjenes fra 10.00-14.00 hver dag av helsepersonell.

Innhold

FØLGENDE AKTIVITETER OG TILBUD AVLYSES INNTIL VIDERE:
• Åpen helsestasjon for ungdom (HFU) på mandager
• Åpen helsestasjon for sped- og småbarn på tirsdager.
• Alle gruppetreff, kurs og vanlige helsestasjonskonsultasjoner for sped- og småbarn som ikke handler om vaksiner.
• Hjemmebesøk

HELSESTASJONSTJENESTER SOM OPPRETTHOLDES:
• Vaksinasjon av alle sped- og småbarn som ikke har tegn på sykdom (f.eks luftveisplager eller feber).

Barnevaksinasjonen er viktig for å unngå andre sykdommer:
Dere blir innkalt til avtale på telefon. Vi gjennomfører vaksinasjon utenfor Bølgen til avtalte tider med den enkelte. Enten du kommer gående med barnet i vogn eller i bil, vil du få tydelige instruksjoner på hvordan vi gjennomfører vaksinasjonen for mest mulig å begrense nærkontakt mellom dere og oss.
• Oppfølging av nyfødte: Vi unngår hjemmebesøk, men tilbyr konsultasjon og veiledning på telefon. For noen gjør vi særavtaler på telefon, om oppmøte på helsestasjonen på Bølgen.
• 6-ukers konsultasjoner: Vi vaksinerer mot rotavirus (en drikkevaksine som gis i munnen). I tillegg tilbyr vi telefonkonsultasjon med lege og helsesykepleier. For noen gjennomføres  oppmøtekonsultasjon. Da begrenser vi oppmøte til baby og mor eller far.

JORDMORTJENESTER SOM OPPRETTHOLDES FOR GRAVIDE OG DEG SOM NETTOPP HAR FØDT:
Vår jordmor prioriterer konsultasjoner til:
1. Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade
2. Gravide der det er usikkerhet knyttet til fosterets trivsel eller vekt
3. Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barnas behov
4. Gravide som er Rhesus Negative
5. Gravide som kommer må være friske, og ikke ha luftsveissymptomer eller feber

 

 

For deg som nettopp har født:
1. Vi tilbyr telefonveiledning og gjør individuelle avtaler med dere som har kommet hjem fra sykehuset etter fødsel etter helsefaglig vurdering på telefon og ut fra epikriser fra sykehuset.


Generelle råd og informasjon fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:
• Lite tyder på at gravide, barn og unge er særlig utsatt for koronavirussykdom.
• Råd for å forebygge smitte hos gravide er de samme som for befolkningen ellers (begrense kontakt og ha god håndhygiene).
• Gravide kvinner i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester som har risikofaktorer, anbefales å ta vaksine mot vanlig influensa.
• Fødende kvinner som har fått påvist Covid 19 like før fødsel, kan være sammen med nyfødt barn etter fødsel med mindre mor er alvorlig syk eller barnet er svært prematurt eller sykt. Barselbesøk til mor og barn vil det være restriksjoner på.