Gang- og sykkelvei Ottarsrud - Bakker bru

Nå er det startet arbeid i nærheten av Bilitt barnehage. Det blir omlegging av vei som skal starte med lysregulering fra mandag 28.02.2022 og vil vare til ca. medio juni 2022.

Innhold