Brev om eiendomsskatt

Kommunen sender ut brev om eiendomsskatt i perioden 27. – 30. juni. I brevet vil det framgå hvordan grunnlaget for skatt er fastsatt og hva den enkelte skal betale i skatt for 2022. Faktura sendes ut i juli og oktober, med forfall hhv. 20. august og 20. november.