Barnefysioterapeut fortsatt på rådhuset

Barnefysioterapeut 0-5 år er fortsatt lokalisert på Frogn rådhus. Kontakttelefon er 64 90 62 63. Ved timeavtale, vennligst bruk hovedinngang (inngang A) og vent ved servicetorget.

Innhold