Bålforbud i Frogn

Det er bålforbud i Frogn kommune fra 15. april – 15. september.

Innhold

Norsk Friluftsliv minner om det årlige «bålforbudet» som trer i kraft 15. april og varer til 15. september. I 2016 kom det nye regler som åpnet for at du selv kan vurdere om det er trygt å tenne bål – eller ikke.

Nye regler åpner for egenvurdering for bruk av åpen ild i skog og mark etter 15.april. Bålforbudet ble i 2016 også utvidet fra å bare gjelde i og rundt skogsmark, til å gjelde ALL utmark.

Samtidig sier de nye reglene at du likevel kan tenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brannfare – det er lov å bruke hodet, men det krever stor grad av aktsomhet. Allemannsretten gir oss lov til å gjøre opp ild i naturen. Men ikke hvor som helst, og ikke når som helst. Retten til å tenne bål reguleres av Forskrift om brannforebygging.

Hva betyr de nye reglene i praksis?
Bålforbudet trer fortsatt i kraft 15. april og varer til 15. september, og er i år utvidet til å gjelde ALL utmark. Forbudet omfatter dermed snaufjell, holmer og strandområder. Det betyr at det egentlig er ulovlig å tenne bål i fjæra, på skitur eller ved et vann i skogen.

Ny forskrift om brannforebygging (og veileder) finner finner du hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; www.dsb.no.