Bål og ild utendørs

Follo Brannvesen IKS kommer med en sterk oppfordring til innbyggere: Vær forsiktig med bål og grill! Konsekvensene blir store. Også for beredskapen.

Innhold

Vi jobber hardt for å opprettholde beredskapen i en krevende tid. Skogbranner er intenst arbeid som krever mye folk og tar lang tid. Det vil være en belastning for beredskapen vi på ingen måte trenger nå. Færre utrykninger vil også bidra til at vi heller ikke utsetter oss for smitte, og kan opprettholde beredskapen framover.

De siste ukene har vi sett et yrende folkeliv i skog og mark, og vi vet at mange kommer til å være ute også denne spesielle hjemmepåsken. Våre brannvesen dekker et stort geografisk område, og forholdene er ulike. Mange steder er svært tørre og Meteorologisk institutt melder om gress- og lyngbrannfare flere steder. Andre steder ligger det fremdeles snø.

Bålforbud fra 15. april – bruk sunn fornuft

Fra 15. april gjelder det generelle bålforbudet over hele landet – som alle andre år. Vi har ikke gitt noe ekstraordinært bålforbud i forkant av dette, nettopp fordi det er så store variasjoner i vårt område. Vi ønsker naturligvis også en aktiv befolkning som bruker naturen, og forventer at folk klarer å bruke sunn fornuft og være forsiktige, samtidig som de koser seg på tur.


Samtidig får vi tilbakemeldinger om at det er en utfordring for noen. Vår bønn til innbyggerne er derfor klar: Bruk kun godkjente bål- og grillplasser. Bruk hodet og les våre råd før du lager bål. Kan du la være, er vi takknemlige for det. Matpakke og drikke på termos er heller ingen dårlig idé.

Huskeliste for dem som likevel vil brenne bål

Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

• Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

• Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

• Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

• Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

• Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

• Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

• Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

• Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Lokale forskrifter

Vi opplyser samtidig om at det foreligger lokale forskrifter i kommunene som regulerer brenning. Dette betyr at det i flere områder ikke er tillat å brenne bl.a. hageavfall. Formålet med dette er å forhindre forurensning og helseproblemer. Dette lovverket er ikke forvaltet av brannvesenet, men av kommunene. Under er en oversikt over hvem som kan gi dispensasjon fra de lokale forskriftene. 

Follo Brannvesen IKS