Asfaltarbeid i Garderveien

Garderveien skal nå oppgraderes med nytt veilys og selve veien skal reasfalteres.

Det skal utføres store arbeider på Garderveien og dette vil medføre noen forandringer på kjøremønsteret i perioder arbeidet pågår. Det vil bli skiltet og manuell dirigering av trafikken. Vi skal frese opp gammel asfalt, fylle på mer pukk og dypstabilisere dette før vi reasfalterer hele veien.

Garderveien kan derfor bli stengt opp til 2 timer to ganger per dag, fom 16.9 – tom 30/9 i tidspunktet fra kl. 07.00 til kl. 21.00.