Arbeider i Solveien - Batteriveien uke 44 til 48

I forbindelse med oppgradering kommunens ledningsnett, skal det som en del av dette prosjektet skiftes en vannkum ved krysset Solveien-Batteriveien.

Innhold

Vannet kan bli stengt i perioder, og deler av veien blir sperret med sikringstiltak rundt arbeidsområdet. Planlagt start er slutten av uke 44, og prosjektet er planlagt ferdigstilt innen uke 48 (6. desember 2022).

Hensikten med oppgraderingen er å etablere ringledning (tosidig vannforsyning) for sentrumssonen. Det er en stor kum (3 meter diameter med trykkreduksjonsventiler og mengdemålere) som skal bygges og det er også høyspent strømkabler, fiberkabler samt vann- og avløpsledninger under bakken. Arbeidet kan derfor ta lengre tid enn planlagt.

I denne perioden kan det forventes periodisk stenging av vannet. Kommunen sender varsel ved eventuell vannstenging.

Infokart om arbeid på veg Solveien-X-Batteriveien.pdf

Er du registrert for SMS-varsling? Her kan abonnenter gå inn for å motta varsler eller for å slette oppfølging, se link: https://secure.ums.no/varsling365/Auth.aspx