Arbeidene fortsetter i Badeparken

Vi står foran et større anleggsarbeid i Badeparken, og en større del av parkens nordlige område sperres av fra 3. oktober 2022.

Innhold

Frogn kommune har inngått kontrakt med Grimsrud entreprenør for istandsettelse av murer mot sjøen i Badeparken. Prosjektet omfatter demontering og gjenoppbygging av alle murer mot sjøen fra Varmtbadet og nordover mot Parrstranden. Området fremgår på vedlagte illustrasjon, der stiplet linje anleggsområdet, se: Plan Badeparken.pdf

Grimsrud entreprenør vil sperre av riggområdet fortløpende. Arbeiderne er planlagt ferdigstilt i juni 2023.