Driftsmeldinger

Her finner du oversikt over forskjellige driftsmeldinger, endringer i kontortider og åpningstider.

Driftsmeldinger

Publisert tor 26.11.2020
Det er i løpet av den siste tiden funnet parafinvoks drivende i Oslofjorden og på flere strender i regioner. Sjøfartsdirektoratet og Oslofjordens Friluftsråd ber om hjelp til å registrere funn i Frogn.
Les mer
Publisert ons 25.11.2020
Follo-kommunene Ås, Frogn, Enebakk, Nesodden og Vestby ønsker tilbakemelding på eksisterende løsninger for kart, eiendomsdata og planinnsyn. Vi håper du vil sette av 10 minutter til å gi oss din tilbakemelding.
Les mer
Publisert tor 19.11.2020
Frogn kommune har besluttet å innføre nye forsterkede smitteverntiltak, gjeldende fra onsdag 11. november. Som følge av dette og fordi avdeling renhold trenger å sette mer ressurser inn på smittevern på helsebygg, skoler, barnehager og omsorgsboliger, velger vi å stenge toalettanlegget på Parkkafeen og i Vindfangeren. Åpne toaletter finner du på Torget, Båthavna, Gjestehavna og Museet.
Les mer
Publisert man 16.11.2020
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Søknadsfrist er 4. desember
Les mer
Publisert tor 12.11.2020
Hjemmetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten har nå sendt ut brukerundersøkelser til et utvalg som har mottatt våre tjenester det siste året. Deltagelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at flest mulig som mottar undersøkelsen har lyst til å hjelpe oss å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i Frogn kommune.
Les mer

Vakttelefoner

Nødnummer

I Norge besvares nødnumrene av:

  • 110: Brannvesenet. Informasjon om Follo Brannvesen finner du ved deres hjemmesider.
  • 112: Politiets operasjonssentraler. Informasjon om Follo politidistrikt finner du ved deres hjemmesider.
  • 113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Nummeret til legevakten i Follo er 116 117.
    Legevakten har åpent alle dager og alle tider på døgnet.
Kommunal vei

Vakttelefon for kommunale veier er 41 53 13 99. For fylkes- og riksveier, vennligst kontakt Statens vegvesen.

Bygg og eiendom

Vakttelefon for kommunale bygg er 41 53 13 33.

Vann og avløp

Kontakt vår driftsavdeling hvis det er hendelser som gjelder vannforsyningen, slik som brudd/stopp, forurensning o.l.

Vakttelefon for vann og avløp er 98 24 55 79.

Follo brannvesen

Søndre Follo Brannvesen slo seg sammen med Nordre Follo Brannvesen fra 1. juli 2015. Det nye brannvesenet Follo Brannvesen IKS vil ha sitt hovedkontor på Ski, med visse funksjoner lokalisert til brannstasjonen ved Korsegården, Ås. Det nye brannvesenet ha 5 brannstasjoner og dekker en region med 120 000 innbyggere i Follo-kommunene Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden, og Frogn.

Administrasjon (08.00-15.30):
Telefon: 64 85 10 00 Faks:
Besøksadresse: Teglveien 18B 1400 SKI
Postadresse: Postboks 364 1401 SKI

Follo politidistrikt

Telefon: 64 85 16 00
Besøksadresse: Vestveien 16, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3390, 1402 Ski
E-post: post.follo@politiet.no

Legevakten i Follo

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.  Gjelder alle dager og alle tider på døgnet. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Frogn kommune har sin legevaktordning lokalisert til Follo Legevakt ved Ski sykehus. Dette gjelder også daglegevakt.

Hjemmesykepleien i Frogn

Vakttelefon: 64 90 64 55/ 64 90 64 57

Hjemmehjelpstjenesten i Frogn

Telefon 64 90 64 50 /55/ 57

Barneverntjenesten

Telefon 917 19615

Krise og incestsenteret i Follo

Telefon 64 97 23 00

Veterinærvakt

Veterinærvakt når du på telefon 64 96 20 88.

Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk samarbeider om "Follo veterinærvaktområde". Follo landbrukskontor har driftsansvaret.

Vakten gjelder mellom kl. 1600-0800 på hverdager og i helgene mellom kl. 1600 fredag og kl. 0800 mandag. Utenfor vakttidsrommet må man kontakte en privatpraktiserende veterinær hvis man trenger hjelp.

Vakten gjelder alle dyr, unntatt vilt. Vakten er ment som en akutthjelp til dyr som har livstruende skader, eller skader som av dyrevernsmessige årsaker ikke kan vente. Dette er ett relativt vidt begrep, så hvis man er usikker på om dyret trenger akutthjelp bør man kontakte veterinær.

Selv om vakten er honorert av kommunene er ikke behandlingen av dyrene inkludert, og må betales av dyreeieren selv.

Klikk her for mer informasjon.

Påkjørsel av vilt

Ved påkjørsel av vilt, ta direkte kontakt med politiet på 02800.

Ring direkte 112 dersom påkjørsel medfører personskade, eller dersom vilt lider og du ikke får rask nok respons på 02800.