Driftsmeldinger

Her finner du oversikt over forskjellige driftsmeldinger, endringer i kontortider og åpningstider.

Driftsmeldinger

Redusert mottak av farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon
Follo Ren bygger nytt mottak for farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon i Ås.
I byggeperioden frem til 1. september vil det derfor være redusert mulighet for å levere store mengder farlig avfall på Bølstad.

Midlertidig mottak
Det er opprettet et lite midlertidig mottak på gjenvinningsstasjonen. Her kan kunder levere mindre mengder farlig avfall. Har man større mengder med farlig avfall må dette leveres til Oppegård eller Teigen gjenvinningsstasjon. I byggeperioden vil det også være mer aktivitet og anleggstrafikk på gjenvinningsstasjonen.

Økt sikkerhet
Det nye farlig avfallsmottaket er i henhold til nytt reglement for forsvarlig håndtering av farlig avfall. Dette vil gi økt sikkerhet for kunder, ansatte og miljøet med blant annet bedre ventilasjonssystemer og bedre løsning for å hindre utslipp i naturen.

Større mengder farlig avfall kan leveres til:
*
Oppegård  gjenvinningsstasjon  Sofiemyrveien 8, 1412 Sofiemyr.
*Teigen gjenvinningsstasjon Midtveien 462, 1455 Nordre  Frogn

 

Vakttelefoner

Nødnummer

I Norge besvares nødnumrene av:

  • 110: Brannvesenet. Informasjon om Follo Brannvesen finner du ved deres hjemmesider.
  • 112: Politiets operasjonssentraler. Informasjon om Follo politidistrikt finner du ved deres hjemmesider.
  • 113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Nummeret til legevakten i Follo er 116 117.
    Legevakten har åpent alle dager og alle tider på døgnet.
Kommunal vei

Vakttelefon for kommunale veier utenom ordinær arbeidstid er 41 53 13 99. For fylkes- og riksveier, vennligst kontakt Statens vegvesen.

Kommunale bygg

Vakttelefon for kommunale bygg er 41 53 13 33.

Vann og avløp
  • Kontakt sentralbordet 64 90 60 00 i arbeidstiden (08:00 – 15:00 mandag til fredag)
  • Ved akutte hendelser som vannlekkasje, forurensning, oversvømmelse o.l. utenfor arbeidstid, ring: 982 45 579

 

Follo brannvesen

Søndre Follo Brannvesen slo seg sammen med Nordre Follo Brannvesen fra 1. juli 2015. Det nye brannvesenet Follo Brannvesen IKS vil ha sitt hovedkontor på Ski, med visse funksjoner lokalisert til brannstasjonen ved Korsegården, Ås. Det nye brannvesenet ha 5 brannstasjoner og dekker en region med 120 000 innbyggere i Follo-kommunene Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden, og Frogn.

Administrasjon (08.00-15.30):
Telefon: 64 85 10 00 Faks:
Besøksadresse: Teglveien 18B 1400 SKI
Postadresse: Postboks 364 1401 SKI

Follo politidistrikt

Telefon: 64 85 16 00
Besøksadresse: Vestveien 16, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3390, 1402 Ski
E-post: post.follo@politiet.no

Legevakten i Follo

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.  Gjelder alle dager og alle tider på døgnet. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Frogn kommune har sin legevaktordning lokalisert til Follo Legevakt ved Ski sykehus. Dette gjelder også daglegevakt.

Hjemmesykepleien i Frogn

Vakttelefon: 64 90 64 55/ 64 90 64 57

Hjemmehjelpstjenesten i Frogn

Telefon 64 90 64 50 /55/ 57

Barneverntjenesten

Telefon 917 19615

Krise og incestsenteret i Follo

Telefon 64 97 23 00

Veterinærvakt

Veterinærvakt når du på telefon 64 96 20 88.

Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk samarbeider om "Follo veterinærvaktområde". Follo landbrukskontor har driftsansvaret.

Vakten gjelder mellom kl. 1600-0800 på hverdager og i helgene mellom kl. 1600 fredag og kl. 0800 mandag. Utenfor vakttidsrommet må man kontakte en privatpraktiserende veterinær hvis man trenger hjelp.

Vakten gjelder alle dyr, unntatt vilt. Vakten er ment som en akutthjelp til dyr som har livstruende skader, eller skader som av dyrevernsmessige årsaker ikke kan vente. Dette er ett relativt vidt begrep, så hvis man er usikker på om dyret trenger akutthjelp bør man kontakte veterinær.

Selv om vakten er honorert av kommunene er ikke behandlingen av dyrene inkludert, og må betales av dyreeieren selv.

Klikk her for mer informasjon.

Påkjørsel av vilt

Ved påkjørsel av vilt, ta direkte kontakt med politiet på 02800.

Ring direkte 112 dersom påkjørsel medfører personskade, eller dersom vilt lider og du ikke får rask nok respons på 02800.