Dal skole

Innhold

Skolene er stengt som smittetiltak under koronapandemien

Hvordan skolen gjennomføres under korona-stengingen (digital hjemmeundervisning) og informasjon om gjenåpning m.m. finner du her: Frognskolen i koronatider

Velkommen

Dal skole  ligger i Frogn kommune og består av barneskole for elever fra 1. – 7. trinn, to-avdelings barnehage, for barn fra ett til seks år samt skolefritidsordning. Skolen og barnehagen har en unik beliggenhet med nærhet til skog, landbruk og sjø. Dal skole er den eneste skolen i kommunen som ligger utenfor bygrensen.   

Skolen har dette skoleåret 4 klasser der 1.trinn er egen klasse, mens 2. og 3.trinn,  4. og  5.trinn, 6. og 7.trinn er sammenholdte klasser.

Dal skole var den første barneskolen i Frogn kommune som satset på digital opplæring på nettbrett. Alle elevene har hver sin iPad, og lærerne får kontinuerlig opplæring for å kunne bruke dette på en god måte i undervisningen.

Uteskole er et viktig ledd i undervisningen ved Dal skole. På uteskole får elevene en praktisk og handlingsrettet tilnærming til lærestoffet og lærer å kjenne sin rolle som gjest i naturen.

 

Klikk her for å gå til vår Facebookside

Klikk for å gå til Dal barnehage

Kontakt oss

Du kan kontakte administrasjonen på:

E-post dal.skole@frogn.kommune.no
Telefon 64 90 59 40
Postadresse: Postboks 10, 1441  Drøbak
Besøksadresse: Nesoddveien 207, 1455  Nordre Frogn

Ønsker du å kontakte kontaktlærere eller andre ansatte, kan det være enklest å sende mail eller en melding via Transponder. (Se informasjon om Transponder lenger ned på siden)

Våre ansatte
Navn Telefon E-post
Administrasjon:    
Rektor
Jon Grønli

64 90 59 41
41 53 14 23

jon.gronli@frogn.kommune.no
Konsulent
Karine Esbjug
64 90 59 40 karine.esbjug@frogn.kommune.no
Lærere:    

Tone Steen

64 90 59 45 tone.steen@frogn.kommune.no
Trude N.Dahl 64 90 59 45 trude.dahl@frogn.kommune.no
Lene Halgunset 64 90 59 46 lene.halgunset@frogn.kommune.no
Vanessa Penick 64 90 59 45 vanessa.penick@frogn.kommune.no
Tom Hagfors 64 90 59 46 tom.hagfors@frogn.kommune.no
Øyvind Rummelhoff 64 90 59 44 oyvind.rummelhoff@frogn.kommune.no
Anne Esbjug 64 90 59 45 anne.esbjug@frogn.kommune.no
Veleik Rise 64 90 59 44 veleik.rise@frogn.kommune.no
Assistenter:    
Else Rytter Johansen 64 90 59 44 else.johansen@frogn.kommune.no
Hilde Søbye 64 90 59 44 hilde.sorbye@frogn.kommune.no
Tone M.Bastiansen  

tone.bastiansen@frogn.kommune.no

Ingun Sand Fanebust  

ingun.fanebust@frogn.kommune.no

Jessica Van Esser  

Jessica.Van.Esser@frogn.kommune.no

Vebjørn Sagmoen  

vebjorn.sagmoen@frogn.kommune.no

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen ovenfor skolen. På Dal skole gjennomføres dette ved at det velges 2 klassekontakter på hvert trinn.

Ta kontakt med FAU styret om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Møtereferater med mer legges ut på It’s learning under « FAU».

Medlemmer av FAU
FAU leder   Agnethe Ekre tlf.99 42 82 70 agnethe.ekre@gmail.com

Hva skjer?

Vi bruker Showbie til den løpende informasjonen ut til foresatte og elever, for eksempel blir ukeplanene lagt ut her hver uke. I tillegg benytter skolen Transponder til kort informasjon mellom foresatte og skolen.

Du kan følge oss på vår Facebookside.  Du kan se vår Facebookside selv om du ikke selv er bruker av Facebook.

Skole og barnehageruta

Viktig melding ang skoleåret 2019/2020: Barnehageruten er endret, og avviker dermed fra skoleruten. Etter vedtak i kommunestyret desember 2019, holder barnehagene stengt uke 28,29 og 30, samt i påsken og julen.

SFO holder åpent i julen og påsken som vanlig. Vedtektene for SFO sier at SFO som hovedregel holder stengt uke 28 og 29.

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2020/21 (kommer snart)

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2019/20 

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2018/19

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2017/18

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2016/17

 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Det er besøksdager for elever med skolestart høsten 2019 tirsdag 28. og onsdag 29. mai.

Foreldremøte vil bli avholdt tirsdag 28. mai på kvelden.

Første skoledag er mandag 19. august.

Benyttes som en meldingsbok for elevene og er en kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Foresatte laster ned app til mobilen eller går inn via nettleser på pc.

På Facebooksiden våre kan du få oppdatering på ting som skjer på skolen. Du kan se vår Facebookside selv om du ikke selv er bruker av Facebook.

Klikk her for å gå til vår Facebookside

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen på Dal skole har for tiden 17 barn i 1. - 4. trinn. Tilbudet er i stor grad fylt med lek og selvvalgte aktiviteter ute og inne.

SFO kontaktinfo
Navn Telefon E-post
SFO

41 53 14 37

dal.skole@frogn.kommune.no
Rektor Jon Grønli

64 90 59 41/41 53 14 23

jon.gronli@frogn.kommune.no
Tone M.Bastiansen avd.leder tone.bastiansen@frogn.kommune.no
Assistenter:    
Else Rytter Johansen 64 90 59 44 else.johansen@frogn.kommune.no
Hilde Søbye 64 90 59 44 hilde.sorbye@frogn.kommune.no


SFO Priser

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.210,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 208,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 208,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

Fastsettes ved de ulike skolene ut fra tilbud

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%
  • Det gis ikke anledning til å søke redusert oppholdsbetaling

SFO Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Søknadsfrist er 1.april

Klikk her for å gå til SFO skjema

SFO Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn.

Helsetjenester

Helsesøster

Helsesøster er på Dal skole annenhver mandag og hver tirsdag.  De dagene helsesøster ikke er på skolen er det mulig å ringe Helsestasjonen på tlf. 64 90 62 62.

Helsesøster
Hanne Marie Bjøralt
64 90 59 50  hanne.bjoralt@frogn.kommune.no

 

Miljørettet helsevern

Kontoret for miljørettet helsevern fører tilsyn med at ulike virksomheters aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i lover og forskrifter, på en systematisk og dokumenterbar måte.

I skoler betyr dette å se på blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, rengjøring, vedlikehold mm i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Les mer om miljørettet helsevern

Planer

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Skjemaer

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Skolemelk

Dal skole er med på skolemelk-ordningen til Tine.  For å bestille skolemelk gå inn på Tine sin nettside: skolelyst.no

Trykk for å bestille skolemelk på Tine

Skolemelk tilbys på enkelte skoler i Frogn. Se skolemelk.no for mer informasjon, eventuelt ta kontakt med skolen.

Andre skoler i Frogn