Konfliktrådet søker meklere

Konfliktrådet har stadig behov for nye meklere! Er du interessert?

Innhold

Å være mekler er en interessant oppgave der du møter mennesker i alle aldre som ønsker å snakke med andre for å løse konflikter. Som mekler lærer du mye om konfliktløsning, men også mye om deg selv. Mekler har ansvar for å ta kontakt med partene i saken, gi informasjon via forsamtaler, lede meklingsmøtet, mekle mellom partene og godkjenne avtalen partene kommer fram til.

Meklere oppnevnes for fire år. Å være mekler er et betalt verv som lønnes på timebasis. Nye meklere gjennomgår konfliktrådets egen opplæring.

Se mer her: https://www.youtube.com/watch?v=wytcF-ALyeo

Søknader sendes på Konfliktrådet Øst sine nettsider ved å klikke på linken her: https://www.konfliktraadet.no/soeknad-paa-verv-som-meklar-i-konfliktraadet.316267.no.html