Vil du drive Parkkafeen?

Frogn kommune ønsker at det skal være drift på Parkkafeen i Badeparken i sommerhalvåret. Vi inviterer derfor lag og foreninger til å komme med forslag til drift av kafeen.

• Søker må representere ideelle lag og foreninger i Frogn kommune

• Det må fremlegges en plan for gjennomføring av kafedriften

• Dokumentasjon på erfaring fra lignende drift

 

Forslaget leveres i lukket konvolutt på Servicetorget innen 31. mars 2017 kl.12.00

 

Se mer informasjon om utlysningen her.

Spørsmål rettes til Karl Erik Slettebøe, karl.erik.sletteboe@frogn.kommune.no eller Martin Lundby, martin.lundby@frogn.kommune.no.