Viktig møte om mobbing

Det var invitert til et viktig møte på Seiersten ungdomsskole torsdag kveld da temaet mobbing sto på timeplanen.

Om mobbingens vesen og de voksnes ansvar

Pål Roland, dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, holdt torsdag kveld et spennende faglig foredrag om mobbingens vesen.

Et lydhørt publikum i aulaen på Seiersten fikk gjennom modeller og god formidling ny og oppfrisket kunnskap om forskjellen og sammenhengen mellom sinne, frustrasjon, stress, aggresjon og mobbing. Roland forklarte hva som driver mobberen, hvordan barn kan være både mobber og offer, og hvor viktig foreldrenes rolle i barnas første leveår er.

Inviterte til foredraget var ansatte i barnehage, skole, fritid- og idrettsklubber, foreldre og folkevalgte. Tidligere på dagen besøkte Roland Seiersten ungdomsskole, da fikk ansatte der to svært interessante timer med forskeren.

De ansatte fikk skryt av forskeren for sin åpne og engasjerte måte de tok i mot det teoretiske foredraget om utsatte elevgrupper og om de krevende tiltakene.

Da Roland senere snakket for «Frognsamfunnet», var vinklingen mer generelt rettet mot de voksnes rolle. Samtidig la han vekt på at de samme faktorene gjelder i oppdragerrollen hjemme som på skolen, nemlig mye varme/gode relasjoner og forventninger/krav til barnet.

Kjell Engebretsen, leder av Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, åpnet kveldens foredrag. Han var tydelig i sin formidling i at Frogn-samfunnet har et felles ansvar og at trykket på arbeidet med gode forhold for barn/unge skal holdes oppe.