Vi sikrer Badeparken

En ny rapport viser at det er behov for sikring av gamle trær i Badeparken. Arbeidene starter neste uke.

Arborist og biolog har utført en omfattende gjennomgang av tilstanden til alle trærne i Badeparken. Rapporten viser at vi må iverksette noen tiltak for sikkerheten til alle som ferdes i parken:

Noen trær må felles på grunn av råte og sykdom, mens det i hovedsak vil være tilstrekkelig med beskjæring av trærne. Noen trær må også kroneforankres.

Vi vil arbeide med dette fra uke 39 (25. september) og utover. Deler av parken (arbeidsområdet) vil der det er nødvendig i perioder være sperret for publikum.