Vi flytter inn på Bølgen

Nytt fra Bølgenprosjektet: Kontorarealene er tatt i bruk, Frognhallen og Underhuset fritidsklubb vil være klare i februar, treningssenteret i mars og badeanlegget i april. Er det lov å si at vi gleder oss?

 Ferdigstillelsesarbeidene har nå pågått i nærmere fire måneder. Arbeidene har vært omfattende og under arbeidets gang har det vært avdekket flere feil som har ført til at arbeidsomfanget har økt ytterligere. Prosjektet fortsetter for fullt med å ferdigstille de resterende arealene.

Slik er status 15. januar 2019:
• Kontorarealene ble tatt i bruk på nyåret. Kommunens enhet for psykososialt arbeid med blant annet helsestasjonen, har sammen med administrasjonen til Drøbak Frogn Idrettsarena KF og DFIs administrasjon, flyttet inn i lokalene.
• Frognhallen og Underhuset vil kunne tas i bruk i februar. Det gjenstår i dag arbeid knyttet til lydabsorbenter, ventilasjonsanleggene, montering av nødvendig belysning, ledelys og remontering av elektrisk utstyr. 
 I treningssenteret gjenstår brannsprinkling, montering av branngardiner, etablering av nye ventilasjonskanaler, montering av ventilasjonsaggregater og etablering av nye lyddekker i de arealene som skal benyttes til frivekter. Planen er at arealene skal kunne tas i bruk i mars.
• I badeanlegget vil arbeidene pågå til månedsskiftet mars/april. Gesims må bygges helt om, ny takkonstruksjon over sklie bygges for å sikre tett bygg, bygging av teknisk gangbane over idrettsbassenget, montering av lydabsorbenter i bassengområdene, sprinkling over terapibassenget, brannisolering og montering av ekstra belysning er arbeider som må gjennomføres før badeanlegget kan tas i bruk.  

 

Se video fra kontorlokalene her: 19_1 Vi flytter inn.mp4