Vi digitaliserer byggesaksarkivet

Frogn kommune har inngått avtale med Geomatikk IKT om digitalisering av byggesaks-, oppmåling- og VA-arkivet. Digitaliseringen gjennomføres i perioden januar-mai 2019, i Geomatikks lokaler i Trondheim.

Arkivet blir pakket ned og transportert til Trondheim  i perioden 7.-11. januar. I denne tidsperioden vil det dessverre ikke være mulig med innsyn i byggesaksmappene.

Fra og med 14. januar vil  byggesaksmappene være tilgjengelig for innsyn elektronisk. Bestillinger som er inne før kl. 12.00 i virkedagene vil normalt være  ekspedert innen kl. 16.00 påfølgende virkedag. Vi vil presisere at det i prosjektperioden ikke vil være mulig å møte opp på Servicetorget for å se gjennom de fysiske mappene.

Fremgangsmåte for bestilling og levering av byggesaksdokumenter.

  1. Send epost til postmottak@frogn.kommune.no, Emnefeltet merkes med; Innsyn i byggesaksmappe – Gnr/bnr – adresse - og evt. Saksnummer.
  2. Postmottak sender epost med vedlegg  til mottaker med etterspurte dokumenter - normalt påfølgende virkedag innen kl. 16.00

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.