Veterandag på Oscarsborg

Velkommen til den Nasjonale Veterandagen på Oscarsborg 8. mai. Programmet ser du her.