Verdt å vite om snøbrøyting

Det snør og det snør - og det fører alltid til at kommunen får mange henvendelser om snøbrøyting. Lurer du på noe? Her får du svar på de mest stilte spørsmålene fra dem som jobber med snøbrøyting i Frogn kommune!

Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø slik at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta.

Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest. Vi opplever av og til at privatpersoner brøyter snø fra private arealer ut til offentlig vei/plass. Dette medfører at veier og gangveier fort blir fulle av snø. Slike hendelser kan forårsake utfordringer knyttet til ferdsel og trafikk. Vi oppfordrer innbyggere om å ikke gjøre det, og heller lagre snø på egen eiendom - slik at trygg ferdsel for bl.a. skolebarn kan sikres.

Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut av veg og gang-/sykkelveg. Alternativet til å brøyte inn på privat grunn er å brøyte inn mot kanten av kjørebanen, noe som vil medføre trangere kjørebaner og redusert framkommelighet. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien.

Klikk her for mer info!