Verdensdagen for psykisk helse

Årets tema er «… fordi livet forandrer seg». Vi inviterer til et åpent og gratis arrangement i Drøbak kino tirsdag 27. september 2016.

Innhold

Psykisk helse og rustjenester, Mental Helse Frogn, Brukerrådet ved Ressurssenter psykisk helse, Frivilligsentralen, Helsestasjonen, Frisklivssentralen og Kultur og fritid markerer:

Verdensdagen for psykisk helse

Årets tema: «… fordi livet forandrer seg»

Vi inviterer til et åpent og gratis arrangement i Drøbak kino tirsdag 27. september 2016.

Program:

Kl. 18.00 – Mingling i hallen og enkel servering         

Kl. 18.30 – Åpning ved ordfører Odd Haktor Slåke    

Kl.18.40 – Per Anders Nordengen holder et kåseri med humor og alvor om god psykisk hverdagshelse

Musikalsk innslag ved Strykeorkesteret Frogn Kulturskole

Alle er hjertelig velkommen!