Velferdsteknologi i eldrerådet

Eldrerådet ønsker velkommen til foredrag om velferdsteknologi onsdag 7. februar kl. 18.00 på Frogn rådhus,

Innhold

Tema:

• Hva ligger i begrepet velferdsteknologi og hvorfor e velferdsteknologi et satsningsområde
• Hvordan kan velferdsteknologi bidra til å fremme mestring og aktivitet
• Hvilke utfordringer kan velferdsteknologi forebygge - ensomhet og/eller redusere sykdomsutvikling
• Hva er gode eksempler på ulike typer teknologiske løsninger
• Hva er viktige etiske hensyn ved å ta i bruk velferdsteknologi
• Hvor kan jeg henvende meg? 
• Ulike aktørers rolle og eget ansvar
• Teknologi og bolig – risikorydding
• Hvordan sette i gang dialog om dette i din kommune

Foredragsholder: Tone Bye, Norsk Pensjonistforbund

Foredraget er gratis.

Arrangør: Frogn eldreråd