Vannrehabilitering på Heer

Selskapet Pipeliner AS har fått i oppdrag fra Frogn kommune å utbedre drikkevannsledningen i Heer terrasse, og arbeidene settes i gang for fullt neste uke.

Rehabilitering av hovedvannledning på Heer

Årsaken til at vannledningen skal rehabiliteres er at det har vært gjentagende brudd på ledningen. Vannledningen blir rehabilitert med strømpemetoden som minimaliserer behovet for graving. De berørte eiendommene vil få provisorisk vannforsyning i perioden arbeidene pågår. 

Pipeliner starter arbeidene med rehabiliteringen i uke 44. Arbeidene med rehabiliteringen kan medføre både støy og arbeid utenfor regulær arbeidstid, og det meldes at det mellom onsdag 28. og torsdag 29. oktober må det påregnes støy i lange perioder.

Situasjonskart Heer terrasse finner du her: Heer terrasse - Situasjonskart.pdf