Vannkvaliteten i ditt område

Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som en følge av EUs vanndirektiv.

Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde.

PURA er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård og Oslo.

I regi av PURA pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer.

Frogn kommune er en av kommunene i PURA og mye av informasjon om vannkvaliteten i kommunen ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking. 

Årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på www.pura.no.