Utsatt overtakelse av Bølgen

Frogn kommune og HENT entreprenør AS hadde avtale om overtakelse av Bølgen 1. desember 2017. Overtakelsen er imidlertid blitt utsatt, da kommunen ikke anser at bygget er ferdigstilt og kan tas i bruk som forutsatt.

Frogn kommune avventer nå innkalling til ny overtakelsesforretning når Hent anser seg som ferdig. Frogn kommune vil i forkant av denne foreta nye kontroller og testing av de tekniske systemene.

- Jeg er glad for at vi i kommunen har et sterkt og faglig kompetent prosjektteam som grundig følger opp dette store, kompliserte og omfattende byggeprosjektet. Vi er klare til å flytte inn, men ønsker ikke å overtabygget før vi er sikre på at alt fungerer som det skal, sier rådmann Harald K. Hermansen.