Ungdomsrådet søker ungdommer

Ungdomsrådet ønsker nye representanter fra hele Frogn, uavhengig av hvilken skole du går på. Vi søker deg som er med i en organisasjon/forening eller i et lag - så lenge du er under 19 år og har bostedsadresse i kommunen.

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for kommunestyret. Rådet skal fremme barn og unges interesse og tale deres sak i Frogn kommune. Videre skal det stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant unge i kommunen.

Vi søker inntil 2 representanter fra organisasjoner/foreninger/lag for ungdom i Frogn, i tillegg til at det åpnes opp for inntil 1 representant fra andre videregående skoler enn Frogn videregående skole. Alle representanter må ha bostedsadresse i Frogn kommune og kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.

Forslag til medlemmer, sammen med en kort presentasjon, må sendes så snart som mulig til: politisketjenester@frogn.kommune.no

Kommunestyret i Frogn kommune vedtok 06.09.21 nytt reglement for ungdomsrådet i Frogn: ungdomsradet-i-frogn-kommune---reglement.pdf