Ungdommens eget styre

Ungdommens kommunestyre 2015-16 hadde sitt første møte i går, og Mari Kolstad Stornes (Frogn videregående skole) og Muktar Ali (Seiersten ungdomsskole) ble valgt som leder og nestleder. På arbeidslisten sto blant annet behandling av Plan for godt psykososialt miljø i Frognskolen " Ingen ut av rekka går".

Første møte i Ungdommens kommunestyre (UKS) 2015-16

Ordfører orienterte om utvalgets rolle og om hvordan Frogn kommune var organisert. Han oppfordret medlemmene til å benytte taleretten de har i de politiske utvalgene og jobbe aktivt for å fremme barn- og unges interesser i kommunen. Han oppfordret utvalget til å spille på ressursene i kommunen og holde dialogen med UKS kontaktene som er utpekt av kommunestyret.

Grunnskolekoordinator Kari V. Aagaard informerte om sin rolle og at spørsmål om skolerelaterte tema kan rettes til henne. Hun gjorde utvalget oppmerksomme på at det har kr. 25 000,- som kan disponeres til for eksempel  kurs- og seminar aktivitet.

Utekontakten ved Anne Solhaug informerte om deres arbeid for barn og ungdom i kommunen og at de drev oppsøkende arbeid mot barn og unge. De har også taushetsplikt i sine samtaler med barn og unge og informerte om hva som lå i denne.

Stein Erik Halck informerte om at han og Vibeke Lundh Karlsen var UKS kontakter fra Frogn kommunestyre. De kan bistå UKS med å fremme saker og forklare hvordan den kan fremmes for å få størst mulig gjennomslag.

Dette er UKS møtende medlemmer i perioden:

Vilde Høyem - Heer skole, Brage Sæther Larsen – Drøbak skole, Fredrik Stoldt – Drøbak skole, Henrikke H. Bugten - Dyrløkkeåsen u. skole, Caroline Grimsrud - Dyrløkkeåsen u. skole, Jørgen Våge - Seiersten ungdomsskole, Muktar Ali - Seiersten ungdomsskole, Anette Torsdalen - Seiersten ungdomsskole, Linea B. Kolderup – Dr. Montessori u. skole, Nora Huseby – Dr. Montessori b. skole, Mari Kolstad Stornes – Frogn videregående skole, Marie Nordahl – Juniorzonen fritidsklubb, Vegar Knutsmoen – Dal skole, Jake Stricland - Frogn videregående skole, Marthe Agnor – Underhuset fritidsklubb.

I går møtte også vara: Dziugas Marevicius – Dal skole.

Asle Moe, personal, organisasjon og politiske tjenester er møtesekretær.