Underbemannet plan- og byggesaksavdeling

Frogn kommune har utlyst flere stillinger innen plan og byggesak som kommer på plass i løpet av høsten. Inntil videre håper vi på tålmodighet hos publikum, da det vil ta lengre tid enn vanlig å besvare henvendelser.

På grunn av ferieavvikling og lav bemanning på byggesak, vil drop in-tilbudet byggesak har på på Servicetorget og byantikvarens publikumsekspedisjon på biblioteket være midlertidig stengt. Men vi vil fortsette å yte service!

Byggesak:

Gi din forhåndshenvendelse pr telefon 64 90 60 00 eller på epost byggesak@frogn.kommune.no, så vil vi gi tilbakemelding fortløpende på tirsdager mellom kl 09-14.00.

Oppgi gnr og bnr eller ev. saksnummer, beskriv kort hva henvendelsen gjelder og hvem du er. Vi ønsker å yte best mulig service, og vil derfor gjerne være forberedt når vi snakker med deg.

Henvendelser blir besvart fortløpende. Vi kan gi veiledning i din byggesak og vi kan finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen.

Planavdeling:

Planavdelingen er for tiden underbemannet. Publikum som har spørsmål om regulerings-, areal- og områdeplaner oppfordres til å rette henvendelser per epost til postmottak@frogn.kommune.no

Og snart blir alt så meget bedre:)

Det er utlyst flere ledige stillinger både på byggesak og i planavdelingen. Noen nyansatte er allerede begynt og flere kommer på plass i løpet av høsten.

1. oktober kommer også Anne Bergitte Thinn som ny leder av Enhet for samfunnsutvikling. Hun  er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU, og kommer tilbake til Frogn kommune hvor hun tidligere har vært ansatt som avdelingsleder på byggesak og fagleder på både plan- og byggesak.