UKS under opplæring

Ungdommens kommunestyre har vært på læringstur til KS-Ung. Her lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse, velferdsteknologi og kommunale oppgaver; kunnskap som gjør at ungdommen lettere kan ta del i saker som angår dem.

Ungdommens kommunestyre (UKS) har de siste tre årene hatt sitt første møte hos KS i Oslo. Et viktig mål med - og for - UKS er at barn og unge i Frogn skal ha en tydelig stemme inn i saker som angår dem. UKS skal bidra til økt elevmedvirkning og demokratisk forståelse blant barn og unge. I Kommunespillet lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse, velferdsteknologi og kommunale oppgaver.

I KS besøkssenter i Oslo kan elevene spille «Kommunespillet» og være samfunnsplanleggere for en dag. Kommunespillet er et interaktivt læringsspill der elevene, i rollen som rådmannens eksperter, skal bygge et eldresenter.

- Vi hadde med et fulltallig UKS til Oslo 11.oktober. Det er viktig å lære opp barn og ungdom til å bli demokratiske borgere. Medlemmene strålte, meldte om mye læring og imponerte KS-ansatte, forteller Kari V. Aagaard, grunnskolekoordinator.

Kommunespillet er beregnet på ungdomsskole og videregående skole. Frogn er av de kommunene som sender de yngste deltakerne på Kommunespillet, UKS har medlemmer fra 6.trinn. Det er 22 medlemmer fra de kommunale skolene, Montessoriskolene, Frogn vgs og fritidsklubbene.

Ungdommens kommunestyre 2018-2019: