UKS på seminar

Ungdommenes kommunestyre i Frogn for skoleåret 2016-2017 hadde sin første samling 22. september. Da var de på seminar og opplæring hos KS i Oslo.

Første del av dagen ble brukt til opplæring i demokratiske prosesser. Gjennom ”Kommunespillet” lærte elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse og beslutningsprosesser i en kommune. Oppgaven gikk ut på å bygge et eldresenter i Snasen kommune. Elevene måtte finne innovative løsninger og også vurdere økonomi, miljø og rekruttering.

Siste del av dagen ble det avholdt UKS-møte der leder, nestleder, arbeidsutvalg og varamedlemmer ble valgt. Retningslinjene ble gjennomgått, og UKS hadde gode diskusjoner rundt prinsipper for valg av arbeidsutvalg og varamedlemmer.

Møtende medlemmer 2016/17: 

Cecilie Lund Barstad – Dal skole
Sebastian E Villand – Sogsti skole
Anna Kullerud Bunæs – Sogsti skole
Borgar Bøhn Kastnes – Drøbak skole
Anna Dorthea Norås – Drøbak skole
Martin Selmer Paulseth – Dyrløkkeåsen ungdomsskole
Hedda Nerland Rasmussen – Dyrløkkeåsen ungdomsskole
Victor Kremers Bugge – Seiersten ungdomsskole
Nikoline Grenersen – Seiersten ungdomsskole
Linnea B Kolderup – Drøbak Montessori ungdomsskole
Nora Dalheim - Drøbak Montessori ungdomsskole
Kate Helena Ristina – Drøbak Montessori barneskole
Anyar Zina - Drøbak Montessori barneskole
Sofie Larsen Nesdal – Frogn videregående skole
Daniel D. Kuflu - Frogn videregående skole
Jonas Ekeberg – Juniorzonen fritidsklubb
Henrik Bjerke – Underhuset fritidsklubb

Møtende varamedlemmer:
Mia Garder Solberg – Dal skole
Ingrid Røvig – Heer skole
Adrian Skau Folkedahl – Heer skole

 

Leder Martin Selmer Paulseth (Dyrløkkeåsen) og nestleder Nikoline Grenersen (Seiersten) gratulerer hverandre med valget.

UKS’s arbeidsutvalg foran resten av medlemmene og varamedlemmene som deltok på møtet