Tribune til flerbrukshuset Smia

Frogn kommune har etter offentlig anbudskonkurranse tildelt kontrakten for teleskoptribune i flerbrukshuset Smia til Fora Form AS.

Klar til bruk i september

Kontrakten på teleskoptribunen har en verdi på 2,7 millioner NOK eks mva. Kontraktsignering skjedde i høytidelige former på rådhuset tirsdag 19. april kl. 11.00, da rådmann Harald K. Hermansen fra Frogn kommune og Alf Tore Vierli fra Fora Form skrev under kontrakten.

Leverandøren bekrefter levering og montering av tribunene i siste uke i august, og alt skal være ferdig montert til 7. september 2016.