Trenger du barnehageplass? Søk nå!

Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehageplass i Frogn kommune barnehageåret 2018 -2019 er 1. mars.

Søk barnehageplass via Barnehageportalen ved å logge deg inn på våre nettsider: https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/

Her finner du en oversikt over kommunale og private barnehager og nærmere informasjon om hvordan søke barnehageplass.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Det må søkes innen fristen for hovedopptaket som er 1. mars.

Søknader for barn som ikke faller inn under retten til barnehageplass blir behandlet ved supplerende opptak i henhold til fastsatte vedtekter og opptakskriterier.