Transparent kommune

Vi ønsker å synliggjøre det gode arbeidet som hver dag gjøres i kommunen - men da må vi også vise frem det vi kan bli bedre på.

Frogn ønsker å være en transparent kommune der det som kan sies, skal sies. I løpet av året gjennomføres det mange tilsyn i det brede tjenestetilbudet vårt. Resultatene av disse tilsynene forteller mye om arbeidet som løpende skjer i kommunen vår.

Derfor har vi samlet alle tilsynsrapportene i kommunen og gjort dem tilgjengelige på hjemmesiden vår. Klikk her for informasjon og dokumenter fra pågående og avsluttede tilsyn i Frogn kommune.

Tilsyn betyr at en instans innenfor offentlig forvaltning undersøker om kommunen overholder lov- og regelverk og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. For Frogns vedkommende er det ofte Fylkesmannen i Oslo og Akershus som utfører tilsynet, men det kan også være Arbeidstilsynet eller andre statlige instanser.

Du vil også finne informasjon om forvaltningsrevisjonsprosjekter i  kommunen. På nettsiden vil vi legge ut de viktigste dokumentene. Dokumenter i en tilsynssak som er unntatt offentlighet, vil ikke bli publisert på denne nettsiden.