Torsdagskaffe - for deg med kreft

Torsdagskaffen er et møtested for deg som har eller har hatt kreft, og for pårørende. Oppstart er 11. februar 2016 i 2. etg. i Kumlegården.

Torsdagskaffen holdes den andre torsdagen i måneden fra kl 12:00 – 14:00, oppstart 11. februar 2016.

I juni 2015 startet vi opp et månedlig tilbud til innbyggere i Frogn som er berørt av kreft.  Nytt for året er at arrangementet er flyttet til 2. etg. i Kumlegården. Det blir mulighet for å kjøpe kaffe og noe attåt.

Torsdagskaffen er en møteplass hvor du kan utveksle erfaringer med andre som er i, eller har vært i lignende situasjon som deg. Vi ønsker at det skal være en arena med fokus på livskvalitet og mestring, hvor en kan dele gode råd og tips med hverandre.

Samlingen begynner ofte med en halvtimes innledning/dialog rundt et tema.

Vårens program er som følger:

• 11. februar: Stress og avspenning

• 10. mars: Fysisk aktivitet

• 7. april: Tanker om håp og mening

• 12. mai: Tema etter forslag fra deltakere - åpent

• 9. juni: Evaluere torsdagskaffen

Hjertelig velkommen!!

Torsdagskaffen er etablert av kreftkoordinator Elisabeth Nilsen i samarbeid Tone Holti fra Enhet for helse og koordinerende tjenester og diakon Anne Marie Sverdrup.

Har du spørsmål i forbindelse med torsdagskaffen er det bare å ta kontakt med kreftkoordinator på tlf 474 68526. Vi tar gjerne imot innspill på ønsker om tema!